Google+

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

eduArdu - Open Source Learning Kit

To eduArdu είναι ένα εκπαιδευτικό kit από την Olimex που βοηθάει μικρούς και μεγάλους να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό με έναν πολύ εύκολο και διαδραστικό τρόπο.


Περιλαμβάνει μια πλακέτα που ενσωματώνει ένα ATMega32U4 μικροελεγκτή (Arduino Leonardo), αρκετούς αισθητήρες, κουμπιά, LED. Στο GitHub υπάρχουν πολλά παραδείγματα κώδικα για να βοηθήσουν στα αρχικά βήματα.hardware specifications:
 • MCU – Microchip ATMega32U4 AVR microcontroller (as used in Arduino Leonardo)
 • Display – 8×8 LED matrix display
 • Audio – Built-in microphone, buzzer
 • User Inputs – Joystick with push button, 6 Maykey-Makey type buttons
 • Sensors – Utrasound distance sensor, light sensor, PIR sensor, temperature sensor (-45 to +125C)
 • Expansion
 • Two servo motor connectors
 • UEXT connector
 • Debugging / Programming – 1x micro USB port
 • Misc – RGB LED,  IR transmitter, IR receiver, status LED, reset button
 • Power Supply
 • LiPo charger and battery connector
 • 5V via USB port
 • Dimensions – 170 x 75 mm
Επίσης, υπάρχει διαθέσιμο kit που περιλαμβάνει καλώδια, 2 x servo και μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία LiPo.

Ο προγραμματισμός του γίνεται με το Arduino IDE ή με το Snap4Arduino που είναι βασισμένο στο Snap, μια extended έκδοση της γλώσσας οπτικού προγραμματισμού Scratch.


λινκ:
eduArdu Olimex
eduArdu demo examples
eduArdu introduction and installation video
eduArdu schematics

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

RPiTX - Turn your Raspberry Pi into a SDR

Το RPiTX μετατρέπει το Raspberry Pi σε έναν πομπό (ΤΧ) με εύρος εκπομπής συχνοτήτων από 5 KHz έως 1500 MHz.

Η εγκατάσταση είναι σχετικά απλή, απλά κάνετε clone το repo:τρέχετε το ./install.sh :και συνδέετε μια κεραία στο pin 7 (GPIO 4), ένα μικρό καλώδιο μερικών εκατοστών είναι αρκετό για τη δοκιμή.


Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε κι ένα "φθηνό" usb rtl-sdr για να κάνετε μια αναμετάδοση!


Για τη δοκιμή των λειτουργιών του RPiTX, υπάρχει το ./easytest.sh


easymenu

Αφού επιλέξετε μία συχνότητα εκπομπής (προτείνεται license-free ISM band πχ 434MHz)

Μπορείτε να δοκιμάσετε τη λήψη με κάποιο άλλο SDR receiver κι ενός λογισμικού όπως το GQRX ή SDR# κ.α.
 
και μια δοκιμή αναμετάδοσης (transponder):


λινκ: https://www.rtl-sdr.com/tag/rpitx/

Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Getting started with MSP430 LaunchPad

Το MSP430 LaunchPad αποτελείται από μια μεγάλη σειρά development board που είναι βασισμένα σε μικροελεγκτές της Texas Instruments (TI) και τα οποία παρέχουν πολλαπλά χαρακτηριστικά και σίγουρα δεν αποτελούν "ακόμη ένα Arduino". Παρακάτω, παρουσιάζω συνοπτικά τι χρειάζεται για να προγραμματίσουμε σε ένα MSP430 (development toolchain):


Ξεκινώντας από τα βασικά, το IDE...

Τo Code Composer Studio, είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ανάπτυξης, βασισμένο στον Eclipse, με λειτουργίες debug, simulator, energy trace, κ.α.


Εναλλακτικά, υπάρχει το Energia, το οποίο είναι βασισμένο στο γνωστό μας Arduino IDE.


και το MSP430-GCC, open-source command-line compiler, debugger and firmware flashing tools.Για τον προγραμματισμό, χρησιμοποιούμε C/C++ ή την πιο "απλοϊκή" Wiring, αν γράφουμε κώδικα στο Energia.

TI Ε2Ε Community, η κοινότητα είναι εκεί και μας βοηθά, δίνοντας απαντήσεις σε προβλήματα sw/hw και παρέχοντας γενικότερα υποστήριξη.


Γράφοντας κώδικα, Blink.c:Debug(flashing) MSP430:Testing MSP430:


Σχετικά λινκ:
Getting Started with Texas Instrument's LaunchPad (video)
Texas Instruments (TI) Microcontrollers (mcu)
c programming for MSP430
Energia projects
MSP430 projects on Hackaday
MSP430 projects on Hackster

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

LSM303DLHC 3-axis Accelerometer and Magnetometer

Το LSM303DLHC είναι ένα επιταχυνσιόμετρο (accelerometer) και μια ψηφιακή πυξίδα (magnetometer).


Μπορείτε να το βρείτε σε module, διαθέσιμο στο ebay και για τη σύνδεση με το Arduino χρησιμοποιείται ο δίαυλος I2C (SDA, SCL), τροφοδοσία +5V και GND. Με τη χρήση του, μπορείτε να δημιουργήσετε ενδιαφέροντα, διαδραστικά project. Για παράδειγμα, με χρήση του κώδικα για Arduino και Processing, δημιουργούμε μια "ψηφιακή πυξίδα" που μας βοηθάει να βρούμε την κατεύθυνση του μαγνητικού Βορρά της Γης.Σχετικό βίντεο:


Σχετικά λινκ:
Pololu - LSM303DLHC 3D Compass and Accelerometer Carrier
Instructables - Arduino / Processing - SIX AXIS GYRO & ACCELEROMETER
Instructables - Night sky explorer
Adafruit Learn - LSM303

Tilt Angle SensorΈνας Tilt Sensor ανιχνεύει, μηχανικά, τον κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό (σε ένα εύρος γωνίας ~15°).Με το Arduino συνδέεται σε ένα Digital pin και GND*. Αν και δεν έχει λεπτομερή ακρίβεια όσο ένα επιταχυνσιόμετρο (accelerometer), πολύ εύκολα και με ένα μικρό κομμάτι κώδικα, μπορεί να δοκιμαστεί η λειτουργία του με ένα LED:
//Sparkfun tilt sensor simple sketch code with debouncing

// these constants won't change:
const int ledPin = 13;   // led connected to digital pin 13
const int tiltSensor = 2; // the piezo is connected to analog pin 0

// these variables will change:
int sensorReading;   // variable to store the value read from the sensor pin
int ledState = LOW;    // variable used to store the last LED status, to toggle the light
int tiltState;      // the current reading from the input pin
int lastTiltState = HIGH; // the previous reading from the input pin

long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay = 50;  // the debounce time; increase if the output flickers

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare the ledPin as as OUTPUT
 pinMode(tiltSensor, INPUT); // declare the tiltSensor as as INPUT
}

void loop() {
 // read the sensor and store it in the variable sensorReading:
 sensorReading = digitalRead(tiltSensor);  
 
 // check to see if the sensor was tilted
 // (i.e. the input went from HIGH to LOW), and you've waited 
 // long enough since the last change to ignore any noise: 

 // If the tilt changed, due to noise or tilting: 
 if (sensorReading != lastTiltState) {
  // reset the debouncing timer
  lastDebounceTime = millis();
 } 
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
  // whatever the reading is at, it's been there for longer
  // than the debounce delay, so take it as the actual current state:
  
  // if the button state has changed:
  if (sensorReading != tiltState){
   tiltState = sensorReading;
   
  // if the sensor reading is low
   if (sensorReading == LOW) {
    // make the status of the ledPin to go on:
    ledState = HIGH;  
    // update the LED pin itself:    
    digitalWrite(ledPin, ledState);
    // dalay the LED on for one second:
    delay(500);
   }
   // otherwise if it is high
   else if (sensorReading == HIGH){
    // make the status of the ledPin to stay off:
    ledState = LOW;
    // update the LED pin itself:
    digitalWrite(ledPin, ledState);
   }
  }
  }
 // save the reading. Next time through the loop,
 // it'll be the lastButtonState:
 lastTiltState = sensorReading; 
 // delay to avoid overloading the serial port buffer:
 delay(100); 
}
Μερικά στιγμιότυπα:Σχετικά λινκ:
Sparkfun - Tilt Sensor
Arduino.cc Tutorial - Debounce

* Η σύνδεση μόνο με Digital pin και GND, επαφίεται στην ύπαρξη των ενσωματωμένων pull-up resistor του Arduino, σε κάθε άλλη περίπτωση, θα έπρεπε να προσθέσουμε μια σύνδεση με τα +5V μέσω μιας αντίστασης pull-up.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

OH3144 Hall Effect Magnetic Sensor

Με έναν αισθητήρα OH3144, έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε την παρουσία μαγνητικού πεδίου, το οποίο αντίστοιχα δημιουργεί τάση Low/High στο signal pin, σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας του Hall Effect. Στο παρακάτω βίντεο αναπαρίσταται, σχηματικά, το φαινόμενο:


Με την παραπάνω τεχνική, υλοποιείται ουσιαστικά ένας "ανέπαφος διακόπτης" (contact-less switch) ο οποίος έχει πολλές χρήσεις και εφαρμογές, όπως στη δημιουργία μετρητών ή ανιχνευτών αντικειμένων, ροής, ταχύτητας, κ.α.

Με το Arduino συνδέεται πολύ εύκολα, με χρήση +5V, GND και ενός digital pin:

Στιγμιότυπο ενός module με το OH3144:

Σχετικά λινκ:
Arduino and Hall Effect Sensor
Arduino Hall Effect Sensor Tutorial

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

TTP224 Capacitive Touch Sensor


Το TTP224 είναι ένα module που ενσωματώνει 4 αισθητήρες αφής (4-channel capacitive touch sensor), μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στα project σας και είναι πολύ απλό στην υλοποίηση.

Δεσμεύοντας μερικά Digital Pin, ένα για κάθε sensor pad (το TTP224 υποστηρίζει 4) και με τροφοδοσία +5V, μπορείτε να το οδηγησέτε με ένα Arduino. Παρακάτω, το διάγραμμα σύνδεσης:

Με τον ακόλουθο κώδικα, μπορείτε να παρακολουθείτε στο serial monitor μόλις πατήσετε τον αισθητήρα:
int i;

void setup()
{
//set pins 4 - 7 as inputs
for(i=4; i<=7; i++)
{
pinMode(i, INPUT);
}
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
for(i=4; i<=7; i++)
{
if(digitalRead(i) == HIGH)
{
//I'm using pins 4 - 7 so subtract 3 to match
//numbering on module
Serial.println(i-3);
}
}
delay(100);
}
Παρακάτω, μερικά στιγμιότυπα:Σχετικά λινκ:
Instructables - TTP224 Module Options
Arduino and TTP224
Ebay - TTP224 4-channel Capacitive Touch Sensor Module